ตรวจสอบการสมัคร

ORDER ID #

หมายเหตุ
- รายการจะมีสถานะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- กรณีชำระผ่านช่องทางอัตโนมัติ ไม่ต้องแจ้งการชำระเงิน ระบบจะส่งคำยืนยันการสั่งซื้อไปทาง อีเมล และ SMS ภายใน 1-2 นาที
- กรณีชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ต้องแจ้งการชำระเงินผ่านทางเมนู แจ้งชำระเงิน หรือ ทาง LINE @promptrun
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง LINE @promptrun