อัพโหลดสลิป

ORDER ID #

แจ้งการชำระเงิน

1. ถ่ายภาพ หลักฐานการชำระเงิน ให้เห็นจำนวนเงิน และวันเวลาที่ชำระเงินชัดเจน
2. ระบุ หมายเลขการสั่งซื้อ (ORDER ID) ไว้บนภาพ
3. อัพโหลดสลิป เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
4. ระบบจะส่ง E-ticket ให้ภายใน 24 ชม. หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว